Funderingar om värden och slumpen

bild_1500

Vad är ett värde?
I en marknadsekonomi är ett värde egentligen något helt spekulativt ända till det omsätts i behövda tjänster och varor. Ett värde kan vara en siffra i en dator eller ett föremål i bankfack. Men själva värdet fluktuerar helt utifrån vad ”marknaden” säger. Dessa hårda värden vi i vårt dagliga liv hanterar, är således inga fasta värden.

Finns det fasta värden?
En tjänst har det värde mottagaren upplever för stunden. Det som för någon är viktigt idag behöver inte för samma person vara viktigt i morgon. Så även tjänsters värde fluktuerar. Alla upplevda värden är subjektiva och fluktuerande beroende på vem som upplever och hur det upplevs. Det enda fasta värde som finns är ”livsvärdet” och detta livsvärde måste vara samma för allt liv. Detta värde kan dock inte uppskattas i termer som passar för våra sätt att värdera. Livsvärdet är knutet till livet i sig och går inte att omvandlas i någon form av valuta. Livet kan aldrig omsättas i något annat utan är bundet i sig självt. Livet är således det enda fasta värdet även om det är ovärderbart.

Jag vill säga följande.
Då kosmos är ett slutet system även om det nu är oändligt, så innebär det att det bara finns x mängd energi. Eller rättare sagt, allt som finns är just energi och det finns bara en viss energimättnad, det vill säga 100% energi. Något annat än energi kan inte finnas då allt som finns är energi. Vad vi håller på med i våra individuella liv är omfördelning av denna energi. Vi försöker styra vår omgivning efter eget huvud och egna behov och på så vis fördela om universums energi så att den passar oss. Vi stuvar om efter möjligheter och vilja. De som ”lyckas” i livet har alltså större möjligheter i sitt manipulerande av universums energier, än vad andra mindre ”lyckligt lottade”. Vari dessa större möjligheter består är vi oftast omedvetna om och vi kallar det för slumpen. Det vi inte ser och förstår blir något oförklarbart. Slumpen är namnet på detta oförklarbara.

Vad är slumpen?
Slumpen är ett ord vi använder när vi inte ser och/eller förstår de orsak- och verkan-kedjor som omger oss. Energi är rörelse och rörelse är uttryck för liv. Liv är energi. I denna logiska kedja finns inget utrymme för en slump. Om slumpen fanns skulle man inte kunna räkna på uppgifter. Man skulle inte kunna ta sig från punkt A till punkt B. Man skulle rätt och slätt inte kunna existera. Nej, slumpen är bara en tänkt motsats till den perfekta balans som råder i tillvaron. Något annat än perfekt baland är heller inte möjligt när energitätheten är 100%.

Sådärja, litet funderingar såhär en frdagseftermiddag.

Trevlig helg alla som orkade läsa ända hit! 😉

Bokrecension; Our Smallest Towns

 

Ju äldre jag blir desto mindre angeläget känns det mig att ständigt meddela mina åsikter utåt. Ja jag vet att några av er drar en lättnadens suck men tänk vad trevligt det blir nu att få ett boktips 😉omslag_1500

Boken heter:

Our Smallest Towns
Big Falls, Blue Eye, Bonanza,
& beyond
Foto och text av Dennis Kitchen och en introduktion av Garrison Keillor.
Boken är utgiven 1995 av Chronicle Books, San Francisco.
112 sidor.
ISBN: 0-780811 809023
Fotografen och tillika författaren har rest genom USA uppsökandes de små städer med lägst antal invånare. Från Alabama till Wyomming, 50 stater.

 

Bilderna är vackra sepiatonade svartvita bilder i panoramaformat. På bilderna ses invånarna i och framför sina små städer. Invånarantalet varierar från några enstaka invånare till populationer på runt hundra och med som mest litet över sexhundra invånare.

 

Bilderna berättar om ödslighet, döende, men också om stolthet, födelse och glädje. Vi möter invånare, ja människor i kortare texter till varje bild. Människor som berättar något om staden och dess invånare. Jag får nästan lust att bosätta mig i några av städerna.

 

På en av bilderna finns ingen människa med. Det är en folktom stad, population: 0 Hoot Owl, Oklahoma.

 

En spännande bok som visar och berättar om små samhällen, främmande från våra samhällen här i Sverige men ändå så lika. Det är baksidan på det urbana USA. Det är landsbygden, glesbygden. Det är trevligt och det är underhållande. Det är en historia jag inte sett berättas tidigare.

 

Jag rekommenderar varm denna trevliga och vackra bok där dokumentärt möter konst, där det vackra lyser igenom och bär upp det rent dokumentära.

uppslag_1500

Vinterhamn #2

Det mörknar och blir kyligare i Sverige
Läser om hur vi idag köper oss fria från ansvar och sysslor. Vi köper in tjänster som städning, fönsterputsning, barnpassning, hundrastning, mathandling (matkassen), läxläsning, hushållsarbete mm. Med vi menar jag de som med högerregeringens klyftpolitik fått det bättre och bättre på de svagas bekostnad.

Det är dom svagare, de mer ekonomiskt sårbara, de lågavlönade som får passa upp på familjer med dubbla välbetalda jobb och ensamstående höginkomsttagare. Vi får en överklass och en underklass, igen! Herre och tjänare, något våra föräldrar och generationen innan dom lyckats kämpa bort, det inför vi idag igen! Kanske levde dessa äldre generationer upp under mer knappa förhållanden, kanske fick dom lära sig något vi i dag saknar. Vi som växt upp med silversked i mun har aldrig känt på det hårdare livet. Svält, oro, fattigdom. Nej sådant känner vi inte längre till. Vi har fått det så bra att vi i vår välmående dumhet blivit historielösa. Och inte pratar vi hellre med de äldre som upplevt detta, de som värdesatt jämlikhet och solidaritet. Nej de äldre sätter vi på hem, vi vill ju köpa oss fria från allt ansvar för andra, för varandra. För våra barn, för våra gamla, för dig och för mig. Inte konstigt soledaritet är ett utdöende begrepp.

Jag läste en bra text, den gick ungefär så här:
Det är alla dom där förbannade bollarna vi ska ha i luften som skymmer vår sikt.

Tid

Tid är en illusion. Det som skett finns samtidigt med det som kommer. För mig är tid rörelse, och det är starkt förknippat med just vårt fysiska universum. Tid och rum…
Om man kunde skåda bortom tid och rum skulle alla egenskaper försvinna och kvar skulle bara vara “något som är” där allt existerar samtidigt.