Tid

Tid är en illusion. Det som skett finns samtidigt med det som kommer. För mig är tid rörelse, och det är starkt förknippat med just vårt fysiska universum. Tid och rum…
Om man kunde skåda bortom tid och rum skulle alla egenskaper försvinna och kvar skulle bara vara “något som är” där allt existerar samtidigt.