Funderingar om värden och slumpen

bild_1500

Vad är ett värde?
I en marknadsekonomi är ett värde egentligen något helt spekulativt ända till det omsätts i behövda tjänster och varor. Ett värde kan vara en siffra i en dator eller ett föremål i bankfack. Men själva värdet fluktuerar helt utifrån vad ”marknaden” säger. Dessa hårda värden vi i vårt dagliga liv hanterar, är således inga fasta värden.

Finns det fasta värden?
En tjänst har det värde mottagaren upplever för stunden. Det som för någon är viktigt idag behöver inte för samma person vara viktigt i morgon. Så även tjänsters värde fluktuerar. Alla upplevda värden är subjektiva och fluktuerande beroende på vem som upplever och hur det upplevs. Det enda fasta värde som finns är ”livsvärdet” och detta livsvärde måste vara samma för allt liv. Detta värde kan dock inte uppskattas i termer som passar för våra sätt att värdera. Livsvärdet är knutet till livet i sig och går inte att omvandlas i någon form av valuta. Livet kan aldrig omsättas i något annat utan är bundet i sig självt. Livet är således det enda fasta värdet även om det är ovärderbart.

Jag vill säga följande.
Då kosmos är ett slutet system även om det nu är oändligt, så innebär det att det bara finns x mängd energi. Eller rättare sagt, allt som finns är just energi och det finns bara en viss energimättnad, det vill säga 100% energi. Något annat än energi kan inte finnas då allt som finns är energi. Vad vi håller på med i våra individuella liv är omfördelning av denna energi. Vi försöker styra vår omgivning efter eget huvud och egna behov och på så vis fördela om universums energi så att den passar oss. Vi stuvar om efter möjligheter och vilja. De som ”lyckas” i livet har alltså större möjligheter i sitt manipulerande av universums energier, än vad andra mindre ”lyckligt lottade”. Vari dessa större möjligheter består är vi oftast omedvetna om och vi kallar det för slumpen. Det vi inte ser och förstår blir något oförklarbart. Slumpen är namnet på detta oförklarbara.

Vad är slumpen?
Slumpen är ett ord vi använder när vi inte ser och/eller förstår de orsak- och verkan-kedjor som omger oss. Energi är rörelse och rörelse är uttryck för liv. Liv är energi. I denna logiska kedja finns inget utrymme för en slump. Om slumpen fanns skulle man inte kunna räkna på uppgifter. Man skulle inte kunna ta sig från punkt A till punkt B. Man skulle rätt och slätt inte kunna existera. Nej, slumpen är bara en tänkt motsats till den perfekta balans som råder i tillvaron. Något annat än perfekt baland är heller inte möjligt när energitätheten är 100%.

Sådärja, litet funderingar såhär en frdagseftermiddag.

Trevlig helg alla som orkade läsa ända hit! 😉

2 thoughts on “Funderingar om värden och slumpen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*