2 thoughts on “Fantastisk upplevelse (video)

    • :-(
      Är filen för stor (281 MB) eller är filmen i för stort format (1080 x 1920)?

      Det är en stor flock med kajor och några kråkor som likt ett stort fiskstim flyger mot kvällshimlen. Vackert…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*