2 thoughts on “Genom mitt fönster

  1. En känsla av rörelse i bilden gör att huskropparna ser ut att sakta köra förbi de statiska fotgängarna och den frusna bilen.
    Nice eyes att se detta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*